Kolika domácnostem po zaplacení všech výdajů nic nezbývá

Vybrat jiné téma

Nepatrně se snížil počet domácností, které se po zaplacení všech měsíčních výdajů ocitají na nule či pod ní. Dlouhodobě se podíl pohyboval okolo 35 %. Nyní je to o 2 procentní body méně. Na podzim 2021 to platilo pro 20 % domácností. Vyšší výdaje než příjmy má 6 % domácností. Problém mají zejména domácnosti s příjmy pod hranicí chudoby. Po zaplacení všech měsíčních výdajů jim nic nezbývá nebo musí do mínusu 78 % z nich, což je výrazně víc než v listopadu 2021 (59 %). O 11 procentních bodů také klesl podíl domácností, kterým po zaplacení všech výdajů zbývá přes 3 000 Kč. Stále jich je ale skoro polovina.

Kdo spoří a kdo musí do minusu

Domácnosti s příjmy pod hranicí chudoby často deklarují vyšší nebo stejně velké příjmy jako výdaje. Velmi špatně na tom jsou i samoživitelé s dětmi. Těmto skupinám hrozí zadlužení, protože mívají přinejlepším tenké úspory, do nichž mohou sahat.

Stejně velké či vyšší výdaje než příjmy sužují i větší polovinu samostatně žijících seniorů. Mezi domácnostmi dvou seniorů je takových o polovinu méně.

Pohoršily si i vysokopříjmové domácnosti (s příjmem nad 150 % mediánu), přes 3 000 Kč ale stále uspoří tři ze čtyř domácností. Problémy v hospodaření nemá ani většina středněpříjmových rodin. To je argumentem pro vyšší cílení státní podpory.


Metodické poznámky

V listopadu 2021, v lednu, dubnu a květnu 2022 výzkum zjišťoval, kolik se daří domácnostem ušetřit z měsíčního čistého příjmu. Respondenti sami odhadovali, kolik měsíční úspory jejich domácnosti činí. Pokud domácnost uvedla vyšší úspory než rozdíl svého příjmu a mandatorních výdajů (bydlení, potraviny), jako jejich úspory počítáme rozdíl příjmu a mandatorních výdajů. Čistý měsíční příjem domácnosti zahrnuje veškeré příjmy všech členů domácnosti – ze zaměstnání, důchodů, dávek, příspěvků a dalších zdrojů (např. pronájmy).

Při zařazování domácností do kategorií příjmu je využita hranice chudoby ČSÚ z roku 2019 (60 % mediánu příjmu, tj. 12 818 Kč) a medián příjmu (21 363 Kč) upravené o míru inflace v daném měsíci – tedy každý měsíc šetření se tyto příjmové hranice navyšují dle míry inflace oproti předchozímu měsíci. Domácnosti pod hranicí chudoby mají čistý měsíční příjem nižší než 60 % mediánu příjmu domácností. Nízkopříjmové domácnosti mají příjem pod medián, nadstandardně příjmové do 1,5násobku mediánu, vysokopříjmové nad 1,5násobek mediánu. Medián příjmu představuje hodnotu příjmu, na kterou nedosáhne spodní příjmová půlka domácností a horní polovina má naopak příjem vyšší. Příjem je přepočten na velikost domácnosti pomocí metodiky spotřebních jednotek: první dospělý je brán jako 1 spotřební jednotka, další dospělí a větší děti za 0,5 jednotky a menší děti za 0,3). Do celkového příjmu domácnosti se počítají příjmy všech členů pocházející z pracovní činnosti (včetně příjmů na ruku či na dohodu), dávek, příspěvků či důchodů.

Za malý je považován byt do 65 m2 a dům do 105 m2. Do domácností, které měly zatepleno v listopadu 2021, se počítají ty, které měly v té době zateplenou střechu nebo obvodové zdi. Domácnosti, které zateplily během roku, jsou ty, které během roku 2022 zlepšily zateplení střechy nebo oken.