Jak inflace dopadá na různé typy domácností

Vybrat jiné téma

Na 4 % domácností má vyšší výdaje než příjmy a úspory jim vystačí na maximálně dva měsíce. V listopadu 2021 bylo takto extrémně ohrožených domácností pouze 3 %. Ze 13 % na 212 % narostla skupina nestabilních domácností, které mají výdaje stejné jako příjmy a úspory také do dvou měsíců. Inflace má vliv i na středněpříjmové a jejich úspory. Větší čtvrtina domácností má sice úspory na tři a více měsíců, přichází ale o jejich reálnou hodnotu. Rozšiřovat své úspory navzdory inflaci dokáže 45 % domácností. Na podzim 2021 šlo o tři čtvrtiny.

Jaké skupiny obyvatel nejlépe zapadají do dané typologie

Od začátku měření výrazně stouplo zastoupení extrémně ohrožených a nestabilních domácností. Ekonomická situace se silně zhoršila pro chudší polovinu rodin s dětmi, velmi ohrožená je také část samostatně žijících důchodců a samoživitelky. Jiné skupiny spadají do obou kategorií spíš zřídka.

Typologie ukazuje i silný dopad inflace na střední třídu. Nadstandardně příjmovým domácnostem (s příjmy mezi 101–150 % mediánu) často nestačí jejich měsíční úspory na doplňování toho, o co reálnou hodnotu úspor připravuje inflace. V této skupině nazývané „Přicházející o úspory“ se od listopadu 2021 také častěji nacházejí domácnosti vysokopříjmových (nad 150 % mediánu).

Úpory kvůli inflaci už nedokážou tolik rozšiřovat ani vlastníci a družstevníci. Mezi nájemníky a podnájemníky sledujeme nárůst podílu nestabilních domácností.


Metodické poznámky

Typologie vychází z toho, kolik domácnosti uspoří z měsíčních příjmů (srovnání výdajů a příjmů), na jak dlouho jim stačí úspory při výpadku všech příjmů, a z výpočtu, zda měsíčně spoří natolik, aby se tím redukoval vliv inflace na reálnou hodnotu úspor. Například, pokud meziroční inflace redukuje reálnou hodnotu úspor 200 tisíc Kč o 15 % (30 tisíc Kč ročně – 2,5 tisíc Kč měsíčně), ale domácnost stále generuje měsíční úspory 5 tisíc Kč, tak jejich hodnotu rozšiřuje, pokud ale měsíčně šetří 1–2 tisíce, tak reálnou hodnotu úspor ztrácí. Z tohoto přibližného výpočtu vznikají tyto typy domácností:

Extrémně ohrožení – mají měsíční výdaje vyšší než příjmy a úspory jim stačí na maximálně 2 měsíce. Hrozí jim zadlužení.

Nestabilní – mají výdaje stejné jako příjmy a úspory do 2 měsíců. Výrazně by je ohrozil jakýkoliv další propad příjmů či nárůst inflace a nečekané události

Přicházející o úspory – měsíčně neušetří tolik, aby to pokrylo ztrátu reálné hodnoty úspor způsobenou inflací.

Rozšiřující úspory – jejich měsíční úspory převyšují ztrátu reálné hodnoty úspor kvůli inflaci. Rozšiřují své bohatství.