Kolik domácnostem zbývá po zaplacení všech výdajů

Vybrat jiné téma

Zatímco na podzim 2021 dokázala příjmově průměrná domácnost uspořit měsíčně přes 8 000 Kč, dnes je to o 2 000 Kč méně (6 200 Kč). Po roce s relativně stabilními částkami začínáme pozorovat mírné zvýšení průměrných úspor. Nadále je však špatná situace domácností v příjmové chudobě, které v průměru hospodaří dokonce v mínusu a jsou tak odkázány přinejlepším na své finanční rezervy.

Komu se tenčí měsíční úspory a kdo nevychází

Největší absolutní propad zažily vysokopříjmové domácnosti (příjem nad dvojnásobek mediánu). Výrazně se zhoršila i situace rodin s dětmi s příjmem pod medián. V průměru neušetří nic a jsou dokonce často v mínusu. Rodiny s příjmem nad medián výrazný propad měsíčních úspor nereportují a mířit na ně sociální podporu proto zatím není nutné.

Samostatně žijící senioři neprožili tak velký propad měsíčních úspor, neboť už na začátku šetření na podzim 2021 jejich úspory nebyly nijak veliké. Dvojice seniorů, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, si oproti nim vedou mnohem lépe, přestože evidují vyšší snížení úspor.


Metodické poznámky

V listopadu 2021, v lednu, dubnu a květnu 2022 výzkum zjišťoval, kolik se daří domácnostem ušetřit z měsíčního čistého příjmu. Respondenti sami odhadovali, kolik měsíční úspory jejich domácnosti činí. Pokud domácnost uvedla vyšší úspory než rozdíl svého příjmu a mandatorních výdajů (bydlení, potraviny), jako jejich úspory počítáme rozdíl příjmu a mandatorních výdajů. Čistý měsíční příjem domácnosti zahrnuje veškeré příjmy všech členů domácnosti – ze zaměstnání, důchodů, dávek, příspěvků a dalších zdrojů (např. pronájmy).

Při zařazování domácností do kategorií příjmu je využita hranice chudoby ČSÚ z roku 2019 (60 % mediánu příjmu, tj. 12 818 Kč) a medián příjmu (21 363 Kč) upravené o míru inflace v daném měsíci – tedy každý měsíc šetření se tyto příjmové hranice navyšují dle míry inflace oproti předchozímu měsíci. Domácnosti pod hranicí chudoby mají čistý měsíční příjem nižší než 60 % mediánu příjmu domácností. Nízkopříjmové domácnosti mají příjem pod medián, nadstandardně příjmové do 1,5násobku mediánu, vysokopříjmové nad 1,5násobek mediánu. Medián příjmu představuje hodnotu příjmu, na kterou nedosáhne spodní příjmová půlka domácností a horní polovina má naopak příjem vyšší. Příjem je přepočten na velikost domácnosti pomocí metodiky spotřebních jednotek: první dospělý je brán jako 1 spotřební jednotka, další dospělí a větší děti za 0,5 jednotky a menší děti za 0,3). Do celkového příjmu domácnosti se počítají příjmy všech členů pocházející z pracovní činnosti (včetně příjmů na ruku či na dohodu), dávek, příspěvků či důchodů.

Za malý je považován byt do 65 m2 a dům do 105 m2. Do domácností, které měly zatepleno v listopadu 2021, se počítají ty, které měly v té době zateplenou střechu nebo obvodové zdi. Domácnosti, které zateplily během roku, jsou ty, které během roku 2022 zlepšily zateplení střechy nebo oken.