Kolik lidí se bojí o práci

Vybrat jiné téma

Na 14 % lidí má velké obavy ze ztráty zaměstnání. Na začátku pandemie na jaře 2020 jich bylo dvojnásobně, počty lidí s velkými obavami klesaly s dozníváním virovných vln a s nimi spojených restrikcí. Částečné obavy hlásí dlouhodobě necelá třetina. Klid ohledně práce má 55 % lidí. Ukazuje to na relativně stabilní trh práce. Větší obavy mají lidé s nižšími příjmy. To může podvazovat jejich tlak na zvyšování mezd, které i proto stagnují.

Jaké skupiny se nejvíc obávají

Obavy souvisí se vzděláváním i příjmy. Zatímco mezi lidmi bez maturity hlásí klid pouze 39 %, mezi vysokoškoláky jde o 67 %. Chudé domácnosti nejčastěji pociťují částečné obavy, a to v necelé polovině případů. Mezi vysokopříjmovými jde pouze o čtvrtinu. Vůbec největší strach mají samoživitelé a samoživitelky, z nichž má velké či částečné obavy přes polovinu.

Regionálně hlásí největší klid lidé z Vysočiny, Jihomoravského kraje a Prahy, nejmenší podíl vidíme u obyvatel Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Téměř shodný podíl klidných sledujeme mezi zaměstnanci a OSVČ, liší se až míra jejich obav. OSVČ mají častěji velké obavy (20 % proti 12 % u zaměstnanců). Rozdíly panují i mezi voliči Petra Pavla a Andreje Babiše. V první skupině je klidných 62 %, ve druhé 52 %.


Metodické poznámky

Respondenti aktuálně pracující jako zaměstnanci nebo OSVČ byli požádáni, aby na číselné stupnici 0 až 10 vyjádřili svoji momentální míru obav z toho, že přijdou o práci. Hodnota 0 byla popsána jako „vůbec“, hodnota 10 jako „velmi“. Ostatní stupně škály nebyly popsány.