Jak omezujete spotřebu energií?

Vybrat jiné téma

Češi se potýkají s výrazným nárůstem cen energií, jejich zdražování považují dlouhodobě za největší hrozbu pro Česko. Domácnosti se nejvíce snaží ušetřit na spotřebě tím, že omezují vytápění v bytě/domě – 53 % lidí vytápí na nižší teplotu než byli zvyklí a více než čtvrtina (28 %) vytápí jen některé místnosti své domácnosti. Jedná se o výrazný nárůst oproti předkrizovému a předválečnému období. V lednu 2022 vytápělo na nižší teplotu o 19 procentních bodů méně respondentů (34 %) a menší část bytu/domu vytápělo o devět procentních bodů méně lidí (19 %). Elektrické spotřebiče se naučilo méně využívat 36 % lidí (v lednu před rokem to bylo 32 %).

Jaké domácnosti se omezují nejvíce?

Na spotřebě energií se snaží šetřit domácnosti napříč příjmovými skupinami, nejméně výrazně však vysokopříjmové domácnosti. Menší část bytu/domu vytápí jen 23 % vysokopříjmových ku 34 % domácnostem s příjmy pod hranicí chudoby. Na nižší stupně vytápí 58 % domácností, které během roku stačily zateplit svůj byt/dům, a proto na vyšší stupně topit nemusí, a tak šetří na spotřebě.

Mezi ekonomicky těžce zasaženými domácnostmi narostl o 17 procentních bodů počet těch, které omezují vytápění své domácnosti (nyní 60 %). Méně také používají elektrická zařízení (42 %) a vodu ohřívají na nižší stupně (30 %). Senioři se zase v rámci úspory častěji koncentrují do pár místností a vytápí tak menší část bytu/domu (cca 33–40 %).


Metodické poznámky

Respondenti jsou od ledna 2022 pravidelně dotazování zdali se v souvislosti s (možným) zvýšením cen energií snaží omezit svou spotřebu a tím ušetřit. Otázky ohledně vytápění nejsou zobrazeny pro letní měsíce, protože mimo topnou sezónu nejsou relevantní.

Za malý je považován byt do 65 m2 a dům do 105 m2. Do domácností, které měly zatepleno v listopadu 2021, se počítají ty, které měly v té době zateplenou střechu nebo obvodové zdi. Domácnosti, které zateplily během roku, jsou ty, které během roku 2022 zlepšily zateplení střechy nebo oken.