Jak domácnosti šetří

Vybrat jiné téma

Lidé reagují na inflaci šetřením. Nejčastěji se snaží spořit na energiích. Šetří na nich 70 % dotázaných. Celkem 44 % šetří pouze na nich, 26 % na energiích a zároveň i potravinách a spotřebních věcech. Obě skupiny rostly od začátku roku 2022. Pouze na energiích tehdy šetřilo 38 %, na obou položkách 14 %. Nijak aktuálně nešetří na 27 %, loni v listopadu takových bylo 44 %. Vidíme dva důvody, proč lidé neredukují spotřebu. Hlavně vysokopříjmoví nechtějí či nemusí (18 % případů), hlavně chudí už víc šetřit nemohou (9 %)

Jaké skupiny domácností šetří nejvýrazněji

Na energiích a potravinách šetří výrazně více domácnosti z chudší poloviny. Mezi nimi jde o necelou třetinu, zatímco mezi vysokopříjmovými je takových pouze 15 %. Na energiích pak nejvíce šetří samoživitelé (56 %), senioři (49 %) a z regionu Moravskoslezsko (48 %).

Liší se způsob šetření domácnosti žen a domácnosti mužů. Ženy více šetří současně na energiích i potravinách, muži pouze na energiích. Ženy se také více omezují ve spotřebních věcech, zatímco více mužů nešetří na žádné z položek (29 % mužů ku 16 % %).

Na žádné z položek nešetří dvě pětiny vysokopříjmových osob, i u nich ale vidíme pokles nešetřících o 19 procentních bodů oproti začátku roku 2022. Mezi domácnostmi s příjmy pod hranicí chudoby je momentálně 22 % nešetřících domácností, ale u převážné většiny z nich je to z důvodu, protože už více šetřit nemohou (15 %).


Metodické poznámky

Téma hledání úspor vychází ze stejné baterie otázek jako předešlé téma Strategie domácností. Jedná se tak o bližší typologii lidí a jejich způsobu šetření.