Jak domácnosti šetří

Vybrat jiné téma

Lidé reagují na inflaci šetřením. Nejčastěji se snaží spořit na energiích. Šetří na nich 68 % dotázaných. Celkem 42 % šetří pouze na nich, 26 % na energiích a zároveň i potravinách a spotřebních věcech. Obě skupiny rostly od začátku roku 2022. Pouze na energiích tehdy šetřilo 38 %, na obou položkách 14 %. Nijak aktuálně nešetří na 30 %, před rokem takových bylo 23 %. Vidíme dva důvody, proč lidé neredukují spotřebu. Hlavně vysokopříjmoví nechtějí či nemusí (42 % případů), hlavně chudí už víc šetřit nemohou (13 %)

Jaké skupiny domácností šetří nejvýrazněji

Na energiích a potravinách šetří výrazně více domácnosti z chudší poloviny. Mezi nimi jde o třetinu, zatímco mezi vysokopříjmovými je takových pouze 13 %. Na energiích pak nejvíce šetří samoživitelé (33 %), senioři (46 %) a z regionu Moravskoslezsko (47 %).

Liší se způsob šetření domácnosti žen a domácnosti mužů. Ženy více šetří současně na energiích i potravinách, muži pouze na energiích. Ženy se také více omezují ve spotřebních věcech, zatímco více mužů nešetří na žádné z položek (36 % mužů ku 24 % žen).

Na žádné z položek nešetří více než dvě pětiny vysokopříjmových osob, i u nich ale vidíme pokles nešetřících o 15 procentních bodů oproti začátku roku 2022. Mezi domácnostmi s příjmy pod hranicí chudoby je momentálně 23 % nešetřících domácností, ale u převážné většiny z nich je to z důvodu, protože už více šetřit nemohou (13 %).


Metodické poznámky

Téma hledání úspor vychází ze stejné baterie otázek jako předešlé téma Strategie domácností. Jedná se tak o bližší typologii lidí a jejich způsobu šetření.