Jak domácnosti šetří

Vybrat jiné téma

Lidé reagují na inflaci šetřením. Nejčastěji se snaží spořit na energiích. Šetří na nich nyní 45 % dotázaných. Výrazný pokles v úsporách na energiích shledáváme s koncem topné sezóny. Celkem 26 % šetří pouze na nich, 19 % na energiích a zároveň i potravinách a spotřebních věcech. Obě skupiny rostly od začátku roku 2022. Nijak aktuálně nešetří polovina domácností, na začátku roku 2022 jich bylo 44 %. Vidíme dva důvody, proč lidé neredukují spotřebu. Hlavně vysokopříjmoví nechtějí či nemusí (35 % případů), hlavně chudí už víc šetřit nemohou (15 %).

Jaké skupiny domácností šetří nejvýrazněji

Na energiích a potravinách šetří výrazně více domácností z chudší poloviny. Mezi nimi jde o čtvrtinu, zatímco mezi vysokopříjmovými je takových pouze 9 %. Na energiích pak nejvíce šetří samoživitelé, senioři a z regionu Moravskoslezsko.

Liší se způsob šetření domácnosti žen a domácnosti mužů. Ženy více šetří současně na energiích i potravinách, muži pouze na energiích. Ženy se také více omezují ve spotřebních věcech, zatímco muži častěji nešetří na žádné z položek.

Na žádné z položek nešetří tři pětiny vysokopříjmových osob, i u nich ale vidíme pokles nešetřících oproti začátku roku 2022. Zatímco u vysokopříjmových lidé přestali šetřit z důvodu, že již dál nemusí, mezi domácnostmi s příjmy pod hranicí chudoby je důvod takový, že více již šetřit nemohou.


Metodické poznámky

Téma hledání úspor vychází ze stejné baterie otázek jako předešlé téma Strategie domácností. Jedná se tak o bližší typologii lidí a jejich způsobu šetření.